FEEL

THE

IN YOUR BLOOD

Specjalista ds. weryfikacji klientów

MIEJSCE PRACY

ŁÓDŹ

TEAM

5 – 10 OS.

WYNAGRODZENIE

2000 – 2200 NETTO

RODZAJ UMOWY

UMOWA ZLECENIE

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

  • weryfikacja dokumentów rejestracyjnych klienta (KYC – Know Your Customer)
  • obsługa rachunków – analiza i raportowanie niezgodności
  • zapewnienie wsparcia technicznego i funkcjonalnego dla klientów przez dedykowaną platformę pieniądza elektronicznego
  • analiza zleconych wypłat
  • weryfikacja płatności klientów
  • monitoring wydajności oraz poprawności działania systemu

Nie przejmuj się, jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań. Jeżeli jesteś kreatywną, pozytywną osobą z pasją i dobrze posługujesz się angielskim – nauczymy Cię wszystkiego sami.

Chcemy Cię na pokładzie jeśli:

 • dopiero zaczynasz karierę zawodową lub jeszcze studiujesz (nie wymagamy doświadczenia zawodowego)
 • potrafisz swobodnie komunikować się w języku angielskim oraz pracować z dokumentami w tym języku
 • dobrze posługujesz się komputerem (w tym Google Docs)
 • jesteś zaangażowany i pozytywnie nastawiony do pracy oraz chętny do nauki potrafisz analizować dokumenty
 • jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym w tym w weekendy i godziny nocne

Aby wziąć udział w naszej rekrutacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat administratora danych osobowych oraz przysługujących Ci praw dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, które znajdziesz na naszej stronie: https://optimodevelopment.com/#kariera, a następnie o zamieszczenie pod Twoim CV następującej klauzuli:

“Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Optimo Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000 w celu realizacji procesu rekrutacyjnego”.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszych przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli:

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Optimo Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000 w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Moja zgoda jest ważna do odwołania”.

KARIERA

Web Game Developer

LOKALIZACJA:
Łódź/Warszawa/Zdalnie

WYNAGRODZENIE:
7 - 12 TYS. NETTO

Specjalista ds. weryfikacji klientów

LOKALIZACJA:
ŁÓDŹ

WYNAGRODZENIE:
2000 - 2200 NETTO

JUNIOR GAME DESIGNER

LOKALIZACJA:
Łódź

WYNAGRODZENIE:
2000 - 2500 PLN NETTO

Junior Administrator Systemów

LOKALIZACJA:
Łódź

WYNAGRODZENIE:
2,5 - 3,5 TYS. PLN NETTO

CMS Developer

LOKALIZACJA:
Katowice

WYNAGRODZENIE
4 - 8 TYS. PLN NETTO

Javascript Developer

LOKALIZACJA:
Łódź/Warszawa/Katowice/ Białystok/Zdalnie

WYNAGRODZENIE:
4 -8 TYS. PLN NETTO

Administratorem danych osobowych jest Optimo Development sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 1. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  1. zawarcia i wykonywania umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków [art. 6 ust. 1 list. b RODO]
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji  [art. 6 ust. 1 list. c RODO]
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. w przypadku zawarcia umowy przez cały okres jej trwania, a po jej rozwiązaniu przez okres wymagany prawem. Po upływie tego okresu dane zostaną trwale usunięte.
  2. po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe osób kandydujących, którym nie zaproponowano współpracy, są usuwane.
  3. w przypadku wyrażenia przez osobę kandydującą zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach dane osobowe przechowywane są przez okres jednego roku od zakończenia rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora podmiotom:
  1. którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu).
  2. podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi i z którymi współpracuje.
  3. podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy o świadczenie usług (np. rachunkowych, prawnych).
 5. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osób, których dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osoby, których dane dotyczą.
 6. Administrator nie przekazuje danych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu, oraz w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Ilona Kowalska, [email protected].
 9. Na tej stronie korzystamy z plików cookies, które są ściśle niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa połączenia, nie zbierają danych osobowych i nie wymagają zgody na ich użycie.

Co mamy do zaoferowania?

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

+48 500 483 285

+48 531 599 381