FEEL

THE

IN YOUR BLOOD

Administrator Systemów

MIEJSCE PRACY

ŁÓDŹ/WARSZAWA/KATOWICE/BIAŁYSTOK

TEAM

3 OS.

WYNAGRODZENIE

8 – 12 TYS. NETTO

RODZAJ UMOWY

B2B

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sieciowych
 • tworzenie dokumentacji technicznej
 • obsługa systemów wymiany danych
 • proaktywne zarządzanie i rozwiązywanie problemów w przypadku awarii oraz zapewnienie, że usługa spełnia ustanowione wymagania i standardy jakości
 • konfiguracja usług sieciowych i serwerów
 • identyfikowanie i eliminowanie obszarów zaniżających wydajność (wąskich gardeł) w systemie
 • identyfikacja problemów w sieci

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w administracji aplikacji transakcyjno-płatniczych
 • znajomość zagadnień związanych z normami ISO 2700x
 • zprawo jazdy kat. B

Dołącz do nas, jeśli:

 • posiadasz bardzo dobrą znajomość systemu operacyjnego Linux
 • znasz język angielski w stopniu zaawansowanym – warunek konieczny
 • posiadasz min 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • posiadasz umiejętność analizy logów systemowych, monitorowania zdarzeń i alarmów
 • potrafisz samodzielnie zarządzać swoim czasem pracy
 • dyspozycyjność dyżurowa nie sprawia Ci problemu
 • znasz się na bezpieczeństwie sieciowym oraz posiadasz zaawansowaną wiedza na temat protokołów sieciowych

Znasz technologie:

 • Google Cloud platform
 • Amazon Web Services
 • Linux (Ubuntu, CentOs)
 • zarządzanie MySQL, PSQL, Redis, DynamoDB
 • zaawansowane narzędzia routingu, proxy, firewall, LB, HA, VPN itp
 • Docker/k8

Aby wziąć udział w naszej rekrutacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat administratora danych osobowych oraz przysługujących Ci praw dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, które znajdziesz na naszej stronie: https://optimodevelopment.com/#kariera, a następnie o zamieszczenie pod Twoim CV następującej klauzuli:

“Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Optimo Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000 w celu realizacji procesu rekrutacyjnego”.

Jeśli chcesz wziąć udział w naszych przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli:

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Optimo Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000 w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Moja zgoda jest ważna do odwołania”.

KARIERA

Web Game Developer

LOKALIZACJA:
Łódź/Warszawa/Zdalnie

WYNAGRODZENIE:
7 - 12 TYS. NETTO

Specjalista ds. weryfikacji klientów

LOKALIZACJA:
ŁÓDŹ

WYNAGRODZENIE:
1800 - 2200 NETTO

Junior Game Designer

LOKALIZACJA:
Łódź

WYNAGRODZENIE:
2000 PLN NETTO

Administrator Systemów

LOKALIZACJA:
Łódź/warszawa

WYNAGRODZENIE:
3-5 PLN NETTO

CMS Developer

LOKALIZACJA:
Katowice

WYNAGRODZENIE:
4 - 8 TYS. PLN NETTO

Javascript Developer

LOKALIZACJA:
Łódź/Warszawa/Katowice/ Białystok/Zdalnie

WYNAGRODZENIE:
4 -8 TYS. PLN NETTO

Wobec wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych naszych pracowników oraz współpracowników jest Optimo Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w celu realizacji swoich praw: Ilona Kowalska, [email protected]
 3. Dane osobowe jakie są nam przekazywane wykorzystujemy tylko na potrzeby: postępowań rekrutacyjnych, realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnianiem pracowników oraz nawiązywaniem współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz ewentualnie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed kierowanymi przeciwko nam roszczeniami wynikających z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 4. Prawną podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są przepisy prawa lub wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie. Możemy także przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
 5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, jednakże nie ma to wpływu na zgodność dotychczasowego przetwarzania. W przypadku rekrutacji wycofanie zgody spowoduje, iż nie będziemy mogli brać twoich dokumentów aplikacyjnych pod uwagę.
 6. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom którym jesteśmy zobowiązani przekazywać dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi potrzebne do prowadzenia działalności (np. rachunkowe, prawne, związane z benefitami dla pracowników dot. opieki medycznej, ubezpieczeń i dostępu do obiektów rekreacyjnych itp.).
 8. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co mamy do zaoferowania?

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

+48 500 483 285

+48 531 599 381