FEEL

THE

IN YOUR BLOOD

O NAS

NADAJEMY PĘD
ROZRYWKOWEJ
I  TEJ BARDZO POWAŻNEJ
STRONIE INTERNETU

NIE PRZEBIERAMY W ŚRODKACH
– PRZEBIERAMY W BAZACH SQL
I NOSQL LICZĄCYCH
MILIARDY DOKUMENTÓW

WYKONUJEMY
SETKI TRANSAKCJI
NA MINUTĘ

NORMĄ SA DLA NAS
WYZWANIA OBCE
WIĘKSZOŚCI WEBOWYCH
SOFTWARE HOUSE’ÓW

KARIERA

WEB GAME DEVELOPER

LOKALIZACJA:
Łódź/Warszawa/Zdalnie

WYNAGRODZENIE:
7 - 12 TYS. PLN NETTO

SPECJALISTA DS. WERYFIKACJI KLIENTÓW

LOKALIZACJA:
Łódź

WYNAGRODZENIE:
1800 - 2200 NETTO

JUNIOR GAME DESIGNER

LOKALIZACJA:
Łódź

WYNAGRODZENIE:
2000-2500 PLN NETTO

Junior Administrator Systemów

LOKALIZACJA:
Łódź

WYNAGRODZENIE:
2,5 - 3,5 TYS. PLN NETTO

CMS Developer

LOKALIZACJA:
Katowice

WYNAGRODZENIE:
4 - 8 TYS. PLN NETTO

Javascript Developer

LOKALIZACJA:
Łódź/Warszawa/Katowice/ Białystok/Zdalnie

WYNAGRODZENIE:
4 -8 TYS. PLN NETTO

Wobec wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych naszych pracowników oraz współpracowników jest Optimo Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 280a, 93 – 034 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000562542, NIP 7252088765, REGON 36177804000000.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w celu realizacji swoich praw: Ilona Kowalska, [email protected]
  3. Dane osobowe jakie są nam przekazywane wykorzystujemy tylko na potrzeby: postępowań rekrutacyjnych, realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnianiem pracowników oraz nawiązywaniem współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz ewentualnie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed kierowanymi przeciwko nam roszczeniami wynikających z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
  4. Prawną podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są przepisy prawa lub wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie. Możemy także przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
  5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, jednakże nie ma to wpływu na zgodność dotychczasowego przetwarzania. W przypadku rekrutacji wycofanie zgody spowoduje, iż nie będziemy mogli brać twoich dokumentów aplikacyjnych pod uwagę.
  6. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom którym jesteśmy zobowiązani przekazywać dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi potrzebne do prowadzenia działalności (np. rachunkowe, prawne, związane z benefitami dla pracowników dot. opieki medycznej, ubezpieczeń i dostępu do obiektów rekreacyjnych itp.).
  8. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Na tej stronie korzystamy z plików cookies, które są ściśle niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa połączenia, nie zbierają danych osobowych i nie wymagają zgody na ich użycie.

Co mamy do zaoferowania?

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

+48 500 483 285

+48 531 599 381